ESO.TV Общи условия

Сайта ESO.TV е собственост на Telemedia Holding Kft., 1012 Budapest, Marvany u. 17., Hungary.

Покупка с кредитна карта по телефона

1. Ясновидските прогнози по телефона (Услуги), предоставени от EsoTV ООД (Оператор) могат да бъдат достъпна, като се обадите на номера на телефонната услуга, рекламиран на различни платформи. С помощта на услугата, клиентът се съгласява да заплати съответните рекламираните такси.

2. Номерът на телефонната услуга е 02 ​​439 10 23

3. Описание на услугата

Услугата е достъпна за клиенти, които се обадят на номера (както е описано по-горе). Клиентът се съгласява да плати таксите за повикване на оператора за телефонната услуга. В допълнение към това, Клиентът ще закупи пакет минути, като се обади на един от рекламираните телефони. Кредитната карта на клиента ще бъде таксувана с размера на закупения пакет.

Пакет ясновидски успуги са минути които се закупуват предварително и могат да се използват за консултации с експерт избран от клиента. Основното предимство на услугата е, че цените на минута като цяло са по-ниски от цените на услугите с добавена стойност.

Стандартната цена на услугата с кредитна карта е 2 лева. Но ако закупите един от нашите пакети ще получите цена по-добра и от тази. След като изразходвате пакета минути, можете да продължите разговора си на 2 лева за минута.

а) Регистрация

Клиентите трябва да се регистрират, за да използвате услугата. По време на процеса на регистрация ние изискваме следната информация:

- Име
- Дата на раждане
- Адрес и адрес за фактуриране
- Телефон
- Имейл адрес
- Номер на кредитна карта, дата на валидност, CVV

Клиентът може да се регистрира само ако ни позволи да запишем тази информация. Ако някоя от информацията по-горе липсва или е неправилна, регистрация на Клиента ще бъде непълна и Клиентът няма бъде в състояние да използвате услугата.

По време на процеса на регистрация ние ще проверим валидността на детайли на кредитната карта. Това се прави като се отнема сума с номиналния размер на € 1,00 (1,00 евро), като тази сума се прибавя към първата покупка на картата.

В края на процеса на регистрация системата ще генерира уникален 4-цифрен ПИН код за клиента. Този 4-цифрен ПИН код може да се използва, за да влезете в нашата система.

Този ПИН могат да бъдат променяни по всяко време от страна на Клиента.

б) Предплатен баланс

След приключване на процеса на регистрация, или по всяко друго време, представителите на обслужване на клиенти може да осигури информация относно пакетите минути за четене
(цени и тарифи / мин) на клиента.

Клиентът може да избере най-подходящия пакет и се съгласява, че операторът ще заредите регистрирана кредитна карта с цената на съответния пакет. Ако плащането е успешно, минути за разговори ще бъдат добавени към кредити баланс на Клиента. Предплатеният баланс се отнася до добавянето на закупените минути за разговори към кредитният баланс на Клиента.

Нашите нови клиенти могат да избират между следните невероятни специални оферти за първа консултация:

- 3 минути безплатно
- 10 минути само за 10 лв.
- 20 минути само за 30 лв.

Тези специални оферти са валидни само за нови клиенти и може да бъде избрана само една оферта след успешното завършена регистрация. Клиентът може веднага след това да премине към избор на медиум.

След първата си покупка Клиентът може да провери или презареди техния баланс по всяко време. Клиентът може да допълвате кредитният си баланс с помощта на телефон, или с помощта на един от нашите представители за обслужване на клиенти.

Върналите се Клиенти могат да избират от следните специални оферти:

- 10 минути пакет. Цена: 18лв.
- 20 минути пакет. Цена: 29лв.
- 45 минути пакет. Цена: 99лв.
- 60 минути пакет. Цена: 129лв.
- 90 минути пакет. Цена: 199лв.

Операторът си запазва правото да променя цените на услугата. Всички подобни промени няма да се отразят разходите на пакети за четене, които вече са закупени от клиента.

в) Използване на Услугата

Услугата е достъпна само за регистрирани потребители. Клиентът може да влезете в системата, като се обадит на телефонният номер на оператора или чрез въвеждане на техния уникален 4-цифрен ПИН код. Системата ще информира клиента за текущия им Кредит баланс. След което клиентът може да избере една от следните опции:

- Изберете и се консултирайте с експерт
- Заредете кредитният си баланс
- Свържете се с представител за обслужване на клиенти

Клиентът ще чуете предупредителен сигнал, когато има само една минута преди края на кредитният си баланс. След като Кредитното салдо се изчерпа Клиентът може да продължи разговора си, но в размер на 2 лева за минута. Ползването на услугата за допълнителни минути ще бъде за сметка на кредитната карта на клиента. Клиентът ще бъде уведомен за тези такси от системата в края на разговора.

4.Цената на услугата

При закупуване на пакета минути, клиентът трябва да заплати цената на пакета, както е описано в раздел 3. б) на тези Общи условия, преди да използва посочената услуга. Услугата се базира на минути за разговори, така че след започване на всяка минута, една пълна минута се приспада от Кредити баланс.

Клиент, който използва Услугата разбира и се съгласява, че тъй като услугата се предоставят чрез телефонна комуникационна система, може да има допълнителни разходи над закупените пакетни цени. Цената на всяка покана, се определя от договора между клиента и компанията доставчик на телефонни услуги.

Операторът ще осигури електронна фактура след всяка сделка, които могат да се изпращат на уеб сметка на Клиента или на е-мейл адрес.

5.Клиентът приема, че оператора записва телефонните разговори, както и съхранява информацията, предоставена по време на регистрацията. Операторът няма да записва звуковата информация по отношение на детайли за кредитни карти, и дава уверение, че след завършване на процеса на регистрация няма информация за кредитната карта е на разположение с изключение на последните четири цифри от картата.

6.Клиентът приема, че операторът може да записва разговорите с медиумите (Услугите) за качествени цели за осигуряване.

7.Операторът не носи отговорност за всяка консултация или изявления относно бъдещето на Клиента. Клиентът може или не може да използва информацията, получена по време на предоставянето на Услугата изцяло на свой риск.

8.Операторът не следи нито проверява всяка информация, предоставена по време на операцията на услугата. Операторът не носи отговорност за валидността, точността, приложимост, качество или съдържанието, предоставено по време на услугата.

9.Услугата е само за възрастни, които са на 18 години или по-възрастни.

10.Отговорността за избора на медиум е изцяло на клиента.

11.Операторът не гарантира, че избраният медиум ще бъде в състояние да предостави информацията или съвета, които клиентът поиска.

12.Медиумите не са служители на Оператора.

13.Медиумите и клиентите са отговорни за всякакви комуникации между тях. Доверието и приемането на информацията, предоставена от експерта са единствено по преценка на клиента.

14.Информация по отношение на финанси.

Клиентът не може да поиска устно или в писмена форма - съвети и оценки по отношение на инвестиции или закупуване и / или продажба на акции или ценни книжа.

15.Информация по отношение на здравето.

Информацията, предоставена от експертите по отношение на здравни проблеми е обща и служи за увеселителни цели само. Операторът не предоставя здравни консултации или други медицински услуги. Медиумите не трябва да действа като диагностици, да предоставят медицински грижи или предписват лекарства. С ползването на услугата Клиентът се съгласява да не изисква някоя от тези услуги. Ако има сериозни здравни проблеми Клиентът трябва да посети лекуващия си лекар, медицинско лице или най-близката болница.

16.С ползването на услугата Клиентът се съгласява на автоматично и недвусмислено приемане на тези Общи условия.

17.Клиентът може да даде съгласие, така че операторът може да съхранява личните им данни (с изключение на информацията за кредитната карта) и да я използва единствено за целите на EsoTV маркетинг (чрез SMS, електронна поща или по телефона), без допълнителни възнаграждения на Клиента.

18.Операторът ще осигури инструмент за обслужване на клиенти по време на нормалното работно време.Извън нормалното работно време обслужваща банка съобщение ще работи.

Телефонен номер – 02 439 1021
Услугата не може да бъде постигната чрез този номер, той е само за цел обслужване на клиенти.

19.Операторът си запазва правото да отмени или да спре предоставянето на Услугата и да променя съдържанието на тези Общи условия.

20.Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от оператора, който е длъжен да направи изменен вариант на разположение на своите клиенти.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържте безвредни, ESO.TV и на неговите родители и дъщерни дружества, както и всеки един от техните служители, партньори, членове, мениджъри, служители, агенти и адвокати, срещу каквито и да е искове, действия, костюми,производство,преценки, глоби, щети, разходи, загуби (включително за уреждане на разходи и / или адвокатски хонорари ), възникващи от или във връзка с използването на Уебсайта и / или услуги, и всякакъв друг материал, които сте предоставили или предавате чрез Уебсайта нарушение на настоящото споразумение или нарушение на правата на друг, или прекратяване на достъпа ви до сайта и / или услуги.

Опровержение

На ESO.TV и нейните акционери, служители, директори, служители, представители и дъщерни дружества, не носи отговорност за всяко неправилно или неточно съдържание, публикувано на интернет страницата или във връзка с услугите, предоставяни от ESO.TV, независимо дали са причинени от потребителите, посетителите,членове, работници и служители или неизправност на оборудване или софтуер във връзка с услугата, или за провеждане на всеки един потребител и / или член на ESO.TV и / или дъщерни дружества.

Уеб чат и разговори могат да бъдат записани за обучение и проследяване. Всяка записана информация, няма да бъде споделена.